Text vyjádření p. Doubka k odstoupení z koalice

Zastupitelé zvolení za Stranu svobodných občanů do Zastupitelstva města Milevsko na období 2014-2018:

Odstupují z Rady města Milevska, odstupují z koalice „Členů zastupitelstva města Milevsko na období 2014 – 2018“ z důvodů:

  • Nesouhlasu se zásadním porušováním koaliční dohody – programového prohlášení v oblasti finančního hospodaření města, oprav a investic do infrastruktury
  • Nesouhlasu s předloženým  základním zákonem města - rozpočtem.
  • Nesouhlasu se směřováním města k spotřebě - místo k opravám a investicím, které by znamenaly, že město odevzdáme v lepším stavu, než jsme ho převzali.
  • Nesouhlasu, aby většina občanů musela nedobrovolně platit příspěvky na aktivity zájmových skupin.
  • Nemožnosti zasedat v kolektivu RMM, kde názor založený na koaliční dohodě je přehlasováván.
  • Jako protest na neřešené obcházení gesce naší pracovní působnosti od představitelů města a některých úředníků. 

 

„V současnosti je zásadní a hluboký rozdíl mezi mnou a panem starostou i členy rady.  Oni věří, že je třeba podporovat okamžité potřeby a konat dobro prostřednictvím spotřebních dotačních programů. Já věřím, že rozvoj a fungování města je v zajištění jeho dlouhodobé funkčnosti a provozuschopnosti i investování do jeho rozvoje.  Pokud opouštíme tuto strategii nebo rezignujeme na opravy a investice, budeme odpovědni za jednu z největších zrad v historii města.

Neradi opouštíme Radu města, my neporušujeme koaliční programovou dohodu. Naše opuštění koalice je poslední možnost jak protestovat proti porušování dohod.

 

Naše veškeré jednání je v zájmu města, proto, abychom neomezili jednání orgánů města a poskytli čas pro koaliční vyjednávání, stanovujeme účinnost našeho odstoupení na dva dny před následujícím zastupitelstvem tj. ke dni 20. února 2017.

 

Osobní prohlášení ing. Doubka :

„Vzdávám se mnohého.  Své milované práce pro spoluobčany, práce pro město, práce, která mne naplňovala.

 Možná jsem si zničil politickou kariéru.  Ale to všechno je nepodstatné; uchoval jsem si něco, co má pro mne osobně nesmírnou cenu – mohu chodit s hlavou vzpřímenou, jsem věrný svým zásadám a programu, který je ve prospěch dlouhodobého rozvoje města.

 Děkuji občanům za podporu našich názorů a práce, ve které budeme nadále pokračovat v zastupitel-stvu, nadále budeme podporovat návrhy, které jsou v souladu s dnes porušovanou koaliční dohodou.

 

V Milevsku dne 14.12.2016

  

Ing. Mgr. Doubek Miroslav