O nás

Vážení spoluobčané,

představujeme se Vám jako skupina nezávislých kandidátů pod hlavičkou této liberální strany. Nabízíme transparentní politiku a odpovědné hospodaření s majetkem města. Chceme posílit charakter města Milevska jako vhodného místa pro život, práci a bydlení, a to ne jen pro vybrané zájmové skupiny, ale pro všechny.

Abychom mohli dát zastupitelstvu města novou tvář, tvář zástupců Vás, pracovitých a činorodých lidí, budeme potřebovat nejen Vaši podporu ve volbách, ale společnou práci nyní a následně i po celé volební období.