Ustanovující jednání Zastupitelstva města Milevska 05.11.2018