VOLEBNÍ PROGRAM pro rozvoj města 2018 - 2022

 

 

VOLEBNÍ PROGRAM pro rozvoj města     2018 - 2022

Zrušíme poplatky za odpad

Pro děti a studenty, pro ty co třídí …

Cena vody dle nákladů  

Bez částky, kterou radnice vybírá od občanů prostřednictvím nájmu, ale nevrací do vodohospodářské infrastruktury, nýbrž neefektivně spotřebovává.

Rozvoj města, opravy infrastruktury a investice do majetku města

Rozvojové programy v oblastech investic za  využití dotačních titulů..

Opravy komunikací, chodníků, cyklostezky, vodo-infrastruktura, veřejné osvětlení, opravy městských domů a bytů, údržba a zkulturnění veřejných prostor.

Odpovědné hospodaření, nezadlužování se a redukce spotřebních výdajů, efektivní úřad

Vyrovnaný rozpočet a efektivní hospodaření včetně snižování spotřebních výdajů města.

Odmítáme zadlužování města a jeho občanů

Požadujeme jen takový počet úředníků a pracovníků městských organizací, který je nutný pro efektivní fungování.

Dokumenty a smlouvy musí připravovat úředníci radnice v rámci své činnosti, nikoliv placení externisté a právní kanceláře

Pracovní místa, podpora podnikání

Lze zajistit naší aktivní podporou podnikatelského prostředí, konečně zpřístupněním průmyslové zóny, ale i zamezením deformací tržního prostředí městem.

Lze podpořit i vyššími investicemi města do oprav infrastruktury a komunikací.

Pro běžný život

Chceme neustále zlepšovat situaci v zabezpečení zdravotní a sociální péče, udržení stávající struktury škol a školek, dopravní obslužnosti a infrastruktury, fungujících vodovodů a kanalizací. Podpoříme budování stezek pro pěší a cyklisty pro zpřístupnění okolní přírody.

Sport, kultura, zájmové skupiny, organizace a spolky rozvíjející místní tradice a aktivity budou mít naši aktivní podporu formou grantů dle finančních možností města.

Nezapomeneme ani na oprávněné potřeby obyvatel přidružených obcí (Velká,  Rukáveč, Dmýštice, Něžovice, Klisín) a samot.

Transparentní konání radnice a zastupitelstva s plnou informovaností pro občany

Prosadili jsme zveřejňování informací z konání města, zastupitelstva a rady – budeme dál pokračovat v informování veřejnosti, včetně veřejně přístupného internetového přenosu a záznamu z jednání zastupitelstva, zveřejňování informací z výborů, komisí a rady.

Na zakázky města a zadávané práce pro město požadujeme průhledná výběrová řízení  a elektronické aukce včetně důsledné kontroly realizace a kvality provedení …

Vedení diskuse s občany o potřebách a záměrech i problémech města a předkládání odpovědí a řešení.