Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva města Milevsko

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva města Milevsko

Pořadí TITUL PŘÍJMENÍ JMÉMO Pohlaví Věk Povolání Obec

1 Ing.Mgr. Doubek Miroslav muž 54 Vrchní ministerský rada MF, zastupitel člen finančního výboru města Milevska, Milevsko
2 Ing. Machart Miroslav muž 61 vedoucí technického úseku, zastupitel a člen kontrolního výboru města Milevsko Milevsko
3 Ing. Černý Radek muž 56 podnikatel - projektant, předseda investiční komise rady města Milevsko Milevsko
4 MDDr. Srchová Radovana žena 31 zubní lékařka, členka kulturní komise rady města Milevsko Milevsko
5 Málek Václav muž 54 administrativně-technický pracovník, člen kontrolního výboru města Milevsko Milevsko
6 Rozhoň Roman muž 43 prodejce-technik, člen sociální komise rady města Milevsko Milevsko
7 Hrubant Tomáš muž 33 konstruktér Milevsko
8 Řezáčová Dana žena 49 typograf, členka komise ŽP rady města Milevsko Milevsko
9 Kotrba Michal muž 33 programátor Milevsko
10 Lomičková Jana žena 39 pracovník pěstounské péče Milevsko
11 Mgr. Doubková Dita žena 49 pedagogický pracovník Milevsko
12 Vostřák František muž 52 technik Milevsko
13 Solař Pavel muž 72 důchodce Milevsko
14 Řežábek Miloslav muž 57 státní zaměstnanec Milevsko
15 Štěnová Jana žena 44 prodejce Milevsko
16 Tomeček Pavel muž 56 podnikatel - jednatel společnosti Milevsko
17 Kolář Luboš muž 60 podnikatel, člen dopravní komise rady města Milevsko Milevsko
18 Srchová Jaroslava žena 60 pečovatelka Milevsko
19 Jedlička Aleš muž 39 technik Milevsko
20 Kašpar Josef muž 74 podnikatel Milevsko
21 Koliha Jiří muž 66 důchodce Milevsko